Váš spoľahlivý partner

Úvod

Vitajte na stránkach spoločnosti ADASTA s.r.o.

Na úvod Vám chceme poďakovať za nahliadnutie... Veríme, že neostane iba pri tom a Váš záujem o našu spoločnosť prerastie do vzájomnej a obojstranne výhodnej spolupráce.

Spoločnosť ADASTA s.r.o. bola založená v roku 2010. Hlavnými kritériami pre našu činnosť sú serióznosť, spoľahlivosť profesionalita a ľudský prístup. Veríme, že práve oni sú tie správne na dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je budovanie dlhodobo úspešnej spoločnosti, ktorej dobré meno bude zárukou kvality poskytovaných služieb.

Veríme, že predpokladom pre akúkoľvek úspešnú a dlhodobú spoluprácu je vzájomná spokojnosť všetkých zúčastnených strán, preto je našou snahou pristupovať k požiadavkám jednotlivých klientov individuálne, a tak v čo najväčšej miere vyhovieť ich predstavám. K tomuto všetkému patrí aj dodržiavanie dohôd, zmlúv, morálnych a etických zásad a slušné správanie, ktoré sú pre nás samozrejmosťou.

Budeme radi, keď sa o našej profesionalite a kvalitách presvedčíte sami.

Obchod

 • reality - kúpa / predaj / prenájom
 • import / export
 • veľkoobchod / maloobchod

Rekonštrukcie

 • návrhy rekonštrukcií objektov
 • vizualizácie
 • vypracovanie znaleckého posudku
 • odborné poradenstvo
 • vybavenie potrebných povolení
 • zabezpečenie remeselných prác
 • zabezpečenie stavebného materiálu
 • zabezpečenie stavebného dozoru
 • zabezpečenie upratovacích prác
 • ..... až po odovzdanie prerobeného objektu....

INŽINIERING

 • stavebný inžiniering, investičná príprava
 • poradenská činnosť pri vysporiadaní pozemkov určených na výstavbu
 • vybavovanie stavebných povolení, územných rozhodnutí
 • zámery pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • problematika odpadového hospodárstva
 • vybavovanie vodoprávnych povolení

Kontakt
Konateľ spoločnosti:

Mgr. Ing. Stanislav ŽALUDEK, BSBA
e-mail: info@adasta.sk
telefón: (+421) 948 79 96 95


ADASTA s.r.o.
Liptovská Sielnica 90,
032 23 Liptovská Sielnica
IČO: 45633282 DIČ: 2023093009
Spoločnosť zapísaná v OR, Okr. súd Žilina, Oddiel: Sro, vložka: 53200/L

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
číslo účtu: 334699093 / 0900
IBAN : SK75 0900 0000 0003 3469 9093
BIC:( SWIFT) GIBASKBX


podanie ruky